Kristjan Õunamägi

Loodusvägi OÜ ekspordijuht
Kristjan Õunamägi

Kristjan Õunamägi

Loodusvägi OÜ ekspordijuht

Sa võid müüa väga keskkonna kahjulikku või inimese tervist ohustavat asja müügitehniliselt vägagi ausal ja vastutustundlikul moel, kuid sa võid ka müüa väga keskkonnasõbralikku ja tervistavat toodet müügitehniliselt veidi vähem vastutustundlikul moel. Kumb on õigem?

Ideaalis võiks muidugi käia need kaks paralleelselt koos. Oma ettekandes arutlen aususe, selguse, kommunikatsiooni ja manipulatsiooni teemadel müügi kontekstis.