Martin Kõdar

AS BaltCap juhtivpartner
Martin Kõdar

Martin Kõdar

AS BaltCap juhtivpartner

Martin Kõdar on era- ja riskikapitalfirma BaltCap üks juhtivpartneritest ning töötanud ettevõttes alates aastast 2000. Martin on BaltCapi fondide investeerimiskomitee liige, mitme portfellifirma nõukogu liige ning tema ülesannete hulka kuuluvad ka BaltCapi grupi operatiivjuhtimine (ka vastutustundliku investeerimisalased teemad) ja investorsuhted. Lisaks on Martin Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liige alates aastast 2012.

BaltCap investeerib kasvule suunatud Baltimaade ettevõtetesse ning finantseerib ettevõtete väljaoste. Oma investeeringutega panustatakse kohaliku majanduse ja ettevõtluskeskkonna arengusse, aidates ettevõtetel kasvada ja laieneda. Tänaseks on BaltCap hallanud mitmeid investeerimisfonde kogumahuga 260 miljonit eurot ja teinud üle 70 investeeringu. Aegade jooksul on BaltCapi investeerinud oma valdkonna juhtivatesse ettevõtetesse nagu Quattromed HTI Laborid, Magnetic MRO, TREV-2, Eesti Keskkonnateenused, Fitek, Unimed, Ecoservice, Stenders, Primekss, Runway, DEPO, Ecometal, Microlink.

BaltCap on sotsiaalselt vastutustundlik investor. BaltCapi investeerimispoliitika ning praktika on kooskõlas ÜRO Vastutustundliku Investeerimise Programmiga (UN Principles of Responsible Investment Program). BaltCap liitus programmiga 2008. aasta augustis. Samuti ollakse Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi aktiivne liige. BaltCapi jaoks on ettevõtte vastutustundlikkuse temaatika olnud loomuomane juba algusaastatest saadik (üle 20 aasta). BaltCapi kliendid ehk erakapitalifondidesse investeerivad institutsionaalsed investorid on alati nõudnud, et kasutataks parimaid juhtimispraktikaid ning jälgitaks, et ettevõtted toimetaksid keskkonnasõbralikult, järgides seadusi ja hoolitsedes oma töötajate eest. See mudel aitab tagada ettevõtete jätkusuutliku kasvu ning maandada riske.